Freestanding bathtubs
Faucets
Shower enclosures
Bathtub screens
Shower doors
Shower trays & linear drains
Washbasins
Accessories
Wybierz język
Wybierz język:
English en English
Menu
Privacy policy

Privacy of people using our website is our priory. The method we use to collect all information and data management meet all legal requirements.
In particular the Act on the Protection of Personal Data. Please be advised that without the consent of the persons concerned in any way will not share or pass on any personal data collected.

By using the website www.besco.eu you fully accept the following terms.

Cookies

Please be advised that our website uses cookies mechanism (called. “Cookies”), which are text files that are saved and stored on your computer for service. Cookies are used only to collect statistical data andto ensure correct operation of selected functionalities of this website.

The user may block the placement of cookies on his computer at any time by using the appropriate settings of used web browser. Please be advised that such action may prevent proper use of certain features of our website.

The owner of besco.eu website is not responsible for the use of cookies on other websites available to the user via links contained on the site.

Data protection

Statistical information on user visits on this website and other information associated with the site are only used to improve quality and optimize the operation of the service, they do not allow the identification of the user.

In a situation where giving your personal information will be required such as sening an email via our contact form or reqistering for a competitions, gained data will be processed only with the consent of the user.

All personal data are stored and processed in accordance with the requirements of the law, including the Law on Personal Data Protection dated. 29 August 1997 (Dz. U. No 133, item 883, as amended. D.) and in terms of the authorization granted by the user.

Zasady przetwarzania danych

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest BESCO SP. Z O.O. z siedzibą w Besku pod adresem ul. Kościelna 21 (38-524 Besko), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000250199, REGON: 180097110, NIP: 6871838293, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł.
 2. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kościelna 21 (38-524 Besko) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@besco.eu
 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kościelna 21 (38-524 Besko). Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego serwisu internetowego są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera);
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 5. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
  1. wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingowych, kontaktowych(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. archiwalnym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  6. handlowym ( podstawa: art. 6 ust 1 RODO)
 6. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w serwisie internetowym tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 7. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
  1. operatorzy systemów informatycznych,
  2. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
  3. kancelarie prawne,
  4. firmy księgowe i audytorskie.
 8. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych.
 9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
 10. Spółka jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 11. Twoje dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. przenoszenia Twoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Z praw wskazanych w pkt.12 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: iod@besco.eu,
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościelna 21 (38-524 Besko).
 15. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw
  wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail iod@besco.eu
 16. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych w pkt. 13, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w pkt 2 i 3.
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Klauzule Besco eng
Piękno na wyciągnięcie ręki

Pobierz nasze najnowsze katalogi!

Wierzymy, że będzie on pomocnym narzędziem w Państwa pracy, ułatwi wybór interesujących produktów oraz spełni oczekiwania estetyczne i informacyjne nawet najbardziej wymagających Klientów.

Zobacz nasze produkty

Besco Catalog

2020/2021

pobierz,
cookies

Cookies Policy

We use cookies on our websites to analyze traffic on our websites and, if the User consents, to adjust advertising content in graphic and text form. Read more

 

 

 

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na wysyłkę newslettera (możesz wypisać się w każdej chwili).